Dlaczego  Europejski Dzień Języków?

Nigdy jeszcze nie było tylu możliwości podjęcia  pracy lub studiów za granicą. Jeszcze nigdy nie stworzono tak sprzyjających warunków wszystkim,  którzy pragną podjąć pracę bądź studia za granicą. Jednak  brak odpowiednich umiejętności  językowych sprawia, że wielu ludzi nie jest w stanie z tych możliwości skorzystać.

Globalizacja oraz różnorodność form działalności gospodarczej powodują, że coraz bardziej potrzebna jest znajomość języków obcych – także po to, byśmy mogli pracować efektywnie na terenie własnego kraju. Dzisiaj  znajomość jedynie  języka angielskiego nie jest już wystarczająca.

Europa to kontynent charakteryzujący się  niezwykłym bogactwem językowym – oprócz ponad 200 języków europejskich występuje tu także duża liczba języków, którymi posługują się  obywatele  pochodzący z innych kontynentów. Bogactwo to stanowi istotną wartość, którą należy doceniać, wykorzystywać i pielęgnować.

Uczenie się  języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości, jakie  ta nauka stwarza.  Jeśli w języku  kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć  kilka słów, pozwoli to  nam zawrzeć nowe  znajomości i zyskać nowych przyjaciół.

Znajomość języków obcych pozwala także na lepsze wzajemne zrozumienie  i pokonywanie różnic kulturowych.

Cele

Rozwijanie umiejętności językowych jest  zarówno koniecznością, jak i prawem  KAŻDEGO z nas – takie  jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.

Zasadniczym celem  obchodów Dnia Języków jest podnoszenie  świadomości w zakresie:

  • bogactwa i różnorodności  językowej  Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
  • potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co  skutkować będzie rozszerzeniem  wielojęzyczności;
  • potrzeby osiągania przez obywateli pewnego  zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli  w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.
"…Komitet Ministrów zdecydował o ustanowieniu  26 września Europejskim Dniem Języków, który odtąd obchodzony będzie corocznie. Komitet zalecił także, aby Dzień Języków organizowany był w sposób zdecentralizowany i elastyczny, zgodnie z potrzebami oraz możliwościami poszczególnych państw członkowskich, co pozwoli im na bardziej precyzyjne zdefiniowanie podejścia, jakie zamierzają przyjąć, oraz aby Rada Europy corocznie  przedstawiała wspólny temat  obchodów EDJ. Komitet Ministrów pragnie zachęcić Unię Europejską do przyłączenia się do Rady Europy w ramach tej inicjatywy. Należy mieć nadzieję, że Dzień Języków obchodzony będzie we współpracy ze wszystkimi znaczącymi partnerami."
Decyzja Komitetu Ministrów Rady Europy, Strasburg (Posiedzenie nr 776 – 6 grudnia 2001 roku)