De ce o Zi Europeană a Limbilor?

Niciodată nu au existat atâtea ocazii de a lucra sau de a studia într-o altă țară europeană, dar lipsa cunoștințelor lingvistice împiedică un mare număr de persoane să beneficieze de aceste oportunități.

Din cauza globalizării și a structurilor marilor întreprinderi internaționale, competențele în limbi străine sunt din ce în ce mai indispensabile cetățenilor pentru a lucra în mod eficient în propria țară. Doar limba engleză nu este, adesea, suficientă.

Europa posedă o veritabilă comoară lingvistică: există mai mult de 200 de limbi europene, fără a mai socoti limbile vorbite de cetățenii originari din alte continente. Această resursă importantă trebuie să fie recunoscută, utilizată și întreținută.

Învățarea limbilor prezintă avantaje pentru toată lumea și pentru toate vârstele; niciodată nu este prea târziu pentru a învăța o limbă și pentru a profita de oportunitățile pe care le oferă. Cunoașterea, fie și a câtorva cuvinte în limba țării pe care o vizităm (pentru vacanțe, de exemplu), permite stabilirea de contacte de o mare bogăție.

Învățarea limbilor altor popoare ne permite să ne înțelegem mai bine unii pe alții și să ne depășim diferențele culturale.

Obiectiv

Competențele lingvistice sunt o necesitate și un drept pentru TOȚI: acesta este unul dintre mesajele principale ale Zilei Europene a Limbilor.

Obiectivele generale constau în a dezvolta o conștientizare:

  • a bogăției diversității lingvistice a Europei, care trebuie să fie menținută și încurajată;
  • a necesității diversificării gamei de limbi învățate (incluzând limbi mai puțin răspândite), care se traduce în plurilingvism;
  • a importanței dezvoltării cel puțin a unui anumit grad de competențe în două limbi sau mai mult, pentru o deplină participare la cetățenia democratică în Europa.
Comitetul de Miniștri (…) a decis declararea celebrării unei Zile Europene a Limbilor în data de 26 septembrie a fiecărui an.  (…) El a recomandat ca Ziua să fie organizată în mod flexibil și descentralizat astfel încât să răspundă dorințelor și resurselor statelor membre care ar putea astfel mai bine să definească propriile lor demersuri; a recomandat de asemenea Consiliul Europei să propună o temă comună în fiecare an. Comitetul de Miniștri invită Uniunea Europeană să se alăture acestei inițiative. Să sperăm că Ziua va fi celebrată în cooperare cu toți partenerii pertinenți.
Decizia Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei, Strasbourg (a 776-a reuniune – 6 decembrie 2001)