Zakaj evropski dan jezikov?

Še nikoli ni obstajalo več možnosti za študij in delo v različnih evropskih državah, vendar pomanjkanje jezikovnega znanja mnogim preprečuje, da bi izkoristili te možnosti.

Globalizacija in različna lastništva v poslovnem svetu od državljanov vse pogosteje zahtevata znanje tujega jezika za učinkovito delo tudi znotraj matične države. Samo angleščina ni več dovolj. 

Evropa je jezikovno bogata – obstaja več kot 200 evropskih jezikov in še veliko več tistih, ki jih govorijo državljani, katerih družine izhajajo iz drugih celin. To je pomemben vir, ki ga moramo prepoznati, uporabiti in ceniti.

Učenje jezikov prinaša koristi mladim in starim – nikoli nismo prestari, da bi se učili jezika in uživali nove možnosti, ki jih to prinaša. Četudi poznamo samo nekaj besed jezika države, kjer smo na obisku (na primer na počitnicah), nam to omogoča navezovanje stikov in nova prijateljstva.

Učenje jezikov, ki jih govorijo drugi ljudje, nam omogoča boljše medsebojno razumevanje in premagovanje kulturnih razlik.

Cilji

Jezikovno znanje je nujno potrebno in pravica VSAKOGAR – to je eno izmed glavnih sporočil evropskega dneva jezikov.

Glavni cilji so spodbujanje zavesti o:

  • bogati jezikovni raznolikosti Evrope, ki jo je potrebno ohranjati in spodbujati;
  • potrebi po razširitvi nabora jezikov, ki se jih ljudje učijo (ki naj vključuje tudi manj pogoste jezike), kar bo vodilo k večjezičnosti;
  • potrebi, da ljudje razvijejo določeno znanje dveh ali več jezikov, da bi lahko polno odigrali svojo vlogo demokratičnih državljanov v Evropi.
… Odbor ministrov je odločil, da bomo vsako leto 26. septembra praznovali evropski dan jezikov. Odbor je priporočil, da se evropski dan jezikov organizira decentralizirano in prilagodljivo, skladno z željami in sredstvi držav članic, kar jim bo omogočilo, da sami določijo svoj pristop in da Svet Evrope vsako leto določi skupno temo. Odbor ministrov vabi Evropsko unijo, da se pri tej pobudi pridruži Svetu Evrope. Upamo, da bo ta dan obeležen v sodelovanju vseh pomembnih parterjev.
Odločitev Odbora ministrov Sveta Evrope, Strasbourg (776. srečanje – 6. december 2001)