Zašto Evropski dan jezika?

Nikada nije bilo više prilika za rad ili obrazovanje u drugoj evropskoj zemlji – ali manjak jezičkih vještina spriječava puno ljudi da ih iskoriste.

Globalizacija i obrasci vlasništva nad preduzećem znače da su građanima sve više potrebne vještine stranih jezika da bi uspješno radili u sopstvenim zemljama. Samo engleski više nije dovoljan.

Evropa je bogata jezicima -  postoji preko 200 evropskih jezika i mnogo drugih kojima zbore građani čije je porijeklo sa drugih kontinenata. Ovo je važan resurs koji valja prepoznati, koristiti i cijeniti.

Učenje jezika donosi korist i mladima i starima – nikad nisi previše star/a da učiš jezik i koristiš prilike koje ti on omogući. Čak iako znaš samo par riječi na jeziku zemlje koju posećuješ (na primjer na odmoru), to ti omogućava da upoznaš nove prijatelje i stvoriš kontakte.

Učenje jezika drugih ljudi nam pomaže da bolje razumemo jedni druge i prevaziđemo svoje kulturne razlike.

Ciljevi

Jezičke vještine su neophodne i pravo su SVIH – to je jedna od glavnih poruka Evropskog dana jezika.

Sveukupni ciljevi su da se pogidne nivo svijesti o:

  • bogatom jezičkom diverzitetu Evrope, koji mora da se očuva i poboljša;
  • potrebi da se diverzifikuje domet jezika koji ljudi uče (da uljučuje jezike koji se manje koriste), što rezultira plurilingvizmom;
  • potrebi da ljudi razviju vještine u dva ili više jezika kako bi mogli da potpuno odigraju svoju ulogu u demokratskom građanstvu u Evropi.

Komitet ministara je proglasio da se Evropski dan jezika slavi 26. septembra svake godine.  Komitet je preporučio da se Dan organizuje na decentralizovan i fleksibilan način u skladu sa željama i resursima zemalja članica, koji bi im omogućio da bolje definišu svoje pristupe, a da Savjet Evrope svake godine predloži zajedničku temu. Komitet ministara poziva Evropsku Uniju da se pridruži Savjetu Evrope u ovoj inicijativi. Nadajmo se da će Dan biti proslavljen uz saradnju svih relevantnih parnera.

Odluka Komiteta ministara Savjeta Evrope, Strazbur (776. sastanak – 6. decembra 2001.)