Varför en europeisk språkdag?

Det har aldrig tidigare funnits bättre möjligheter att arbeta eller studera i ett annat europeiskt land. Men brist på språklig kompetens hindrar många människor från att utnyttja dessa möjligheter.

Globalisering och ägandestrukturer inom företagsvärlden leder till att medborgare i allt högre utsträckning behöver kunskaper i främmande språk för att kunna arbeta effektivt även inom det egna landet. Enbart engelska är inte längre tillräckligt.

Europa är rikt på språk – det finns över 200 europeiska språk och många fler som talas av medborgare som kommer från andra världsdelar. Detta är en viktig resurs att uppmärksamma, uppskatta och ta till vara på.

Språkinlärning främjar både unga och gamla – du är aldrig för gammal för att lära dig ett språk och få glädje av de möjligheter som det medför. Även om du endast känner till några få ord på språket i landet du besöker (till exempel på semestern), kan detta leda till nya vänner och kontakter.

Att lära sig andra människors språk är ett sätt att hjälpa oss förstå varandra bättre och komma förbi våra kulturella skillnader.

Mål

Att språkkunskaper är en nödvändighet och rättighet för ALLA – är ett av Europeiska språkdagens huvudbudskap.

De övergripande målen är att öka medvetenheten om:

  • Europas rika språkliga mångfald, som måste bevaras och utökas;
  • behovet att bredda utbudet av språk som människor lär sig (så att även ”mindre” språk inkluderas), vilket leder till flerspråkighet;
  • behovet att människor utvecklar en viss färdighet i två språk eller fler för att kunna utnyttja sitt demokratiska medborgarskap i Europa till fullo.
… Europarådets ministerkommitté beslutade att instifta en europeisk språkdag som ska firas den 26 september varje år. Kommittén rekommenderade att dagen skulle organiseras på ett decentraliserat och flexibelt sätt, enligt medlemsstaternas önskemål och resurser. På så sätt får länderna möjlighet att definiera ett eget förhållningssätt till ett gemensamt tema som Europarådet föreslår varje år. Ministerkommittén inbjuder Europeiska Unionen att medverka i detta initiativ från Europarådet. En förhoppning är att dagen kommer att firas i samarbete med många relevanta partner.
Beslut av Europarådets ministerkommitté, Strasbourg (776:e mötet – 6 december 2001)