Neden bir Avrupa Diller Günü?

Herhangi bir Avrupa ülkesinde okumak ya da çalışmak hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar olanaklı olmamıştı, ancak dil bilmemek birçok insanın bu avantajlardan faydalanmasını önlemektedir.

Küreselleşme ve iş dünyasının aldığı biçim yurttaşların kendi ülkelerinde daha etkin çalışmaları için yabancı dil becerilerine artan bir şekilde ihtiyaç duymaları anlamına geliyor.

Avrupa diller bakımından oldukça zengindir- 200’ün üzerinde Avrupa dilleri ve çok daha fazlası kökeni diğer kıtalardan gelen insanların konuştukları diller mevcuttur. Bu iyi bilinmesi, kullanılması ve el üzerinde tutulması gereken önemli bir kaynaktır.

Dil öğrenmek hem genç hem de yaşlı insanlara çok şeyler kazandırmaktadır, asla bir dil öğrenmek için ve sunacağı imkanlardan faydalanmak için geç değildir. Sadece tatilde seyahat ettiğiniz ülkenin dilinden birkaç kelime bilmek bile size yeni arkadaşlar ve bağlantılar sunacaktır.

Diğer insanların dillerini öğrenmek birbirimizi daha iyi anlamamıza ve kültürel farklılıklarımızı gidermemize yardımcı olur.

Amaçlar

Dilsel beceriler herkes için ihtiyaçtır ve haktır. Bu Avrupa Diller Günü’nün ana mesajlarından biridir.

Genel amaçlar ise şu konularda farkındalık yaratmaktır;

  • Avrupa’nın korunması ve geliştirilmesi gereken zengin dilsel farklılıkları
  • Çok geniş anlamda konuşulmasa bile, çokdilliliği geliştirmede dilsel çeşitliliklerin önemi;
  • İnsanların Avrupa demokratik vatandaşlığına ulaşmada üzerlerine düşen rolleri tam anlamıyla oynayabilmeleri için iki ya da dah çok dilde kendilerini geliştirme ihtiyacı
...bakanlar komitesi her yıl 26 Eylül’ün Avrupa diller Günü olarak kutlanmasını ilan etme kararı almıştır. Komite, Gün’ün üye ülkelerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda, merkezi olmayan, esnek bir biçimde organize edilmesini, Avrupa Konseyinin de her yıl ortak bir tema önermesini tavsiye etmiştir. Bakanlar Komitesi, Avrupa Birliğini bu inisiyatifte Avrupa Konseyine katılmaya davet eder. Avrupa Diller gününün bütün ortak katılımcıların işbirliğiyle kutlanması umulmaktadır.
Strazburg’daki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararı (776.toplantı, 6 Aralık 2001)