en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

Déan féinmheasúnú ar do scileanna teanga



Tabharfaimid léaráid dheas fhaisnéiseach duit faoi do scileanna teanga!
 

Sa chluiche seo féadann tú féinmheasúnú a dhéanamh ar do chumas sna teangacha atá ar eolas agat. Déantar an measúnú de réir sé leibhéal tagartha atá sainithe laistigh de Chreatlach Thagartha Eorpach Choiteann do Theangacha. Glactar leis an scála tagartha seo a forbraíodh i gCreatlach Thagartha Eorpach Choiteann do Theangacha i 2001, mar chaighdeán Eorpach chun cumas teanga duine a ghrádú. Baintear úsáid as i gcórais náisiúnta oideachais teanga agus chun teastasú a dhéanamh agus baineann fostóirí úsáid as, chomh maith.

Agus na ceisteanna san iarratas á bhfreagairt agat cuimhnigh gur féinmheasúnú atá i gceist agus nach léiríonn na torthaí ach cuid de do scileanna. Ná déan dearmad gur cluiche é seo! Is agat féin amháin atá a fhios cad é do chumas teanga i ndáiríre.

Má theastaíonn uait tuilleadh eolais a fháil faoin Chreatlach Thagartha Eorpach Choiteann do Theangacha: Foghlaim, Teagasc, Measúnú (Chreatlach Thagartha Eorpach Choiteann do Theangacha) tabhairt cuairt ar an suíomh seo a leanas, le do thoil.

 

Do stiúrthóirí gréasáin: An mbeifeá sásta an cluiche flash seo a chur ar do shuíomh? Bheadh áthas orainn dá mbeifeá. Cuir r-phost chugainn, le do thoil, ag information(at)ecml.at agus tabhair dúinn URL cruinn an tsuímh a bhfuil an cluiche le bheith ar fáil. Níl ag teastáil uainne ach nóta maidir le cóipcheart.

<iframe height="300" src="//www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/IE/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>