Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

Eegen Aschätzung vun Äre SproochkenntnesserDir kritt eng schéin, informativ Grafik zu Äre Sproochkenntnesser.
 
Mat dësem Spill kënnt Dir Äre Kompetenzniveau vun de Sproochen, déi Dir kënnt, unhand vun de sechs Referenzniveaue vum Europäesche Referenzkader fir Sproochen (CECR) aschätzen. D'CECR-Referenzskala vum Europarot vun 2001 gëllt als europäesche Standard fir d'Astufe vun de Sproochkenntnesser vun den eenzele Bierger a fënnt eng breet Uwennung am nationale Sproochenunterrecht, an Zensuren a bei Patronen.
 
Beim Äntwerten op d'Froen an dëser Applikatioun, denkt w. e. g. dorun, dass dëst just fir déi eegen Aschätzung geduecht ass, d'Resultater nëmmen een Deel vun Äre Kenntnesser duerstellen an dass et sech just ëm e Spill handelt! Nëmmen Dir selwer wësst, wat Dir genee an Äre Sproochen tatsächlech kënnt.

Weider Informatiounen iwwert de Gemeinsamen Europäesche Referenzkader fir Sproochen: léieren, enseignéieren, evaluéieren (CECR) fannt Dir ënnert dësem Link.

 

Fir Webmaster: Wëllt Dir dëst Flashgame an Är Website abannen? Mir géingen eis freeën. Schéckt eis eng E-Mail un information@ecml.at mat der genauer URL, ënnert där et soll agestallt ginn. Mir brauche just e Copyright-Vermierk vun Iech:
 
<iframe height="300" src="//www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/EN/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>