Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

Novērtē savu valodas prasmiJūs iegūsiet informatīvu grafiku, kurā atainotas jūsu valodas prasmes!
 

Lietotne „Novērtē savu valodas prasmi” palīdzēs jums noskaidrot un raksturot savas valodu prasmes atbilstoši „Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” aprakstītajiem sešiem valodas prasmes līmeņiem, ko izstrādājusi Eiropas Padome (Valodas politikas nodaļa, Strasbūra). CEFR ir lasāmas 39 valodās un tiek izmantotas valodu apguves procesā visā pasaulē.

Lietotnes pamatā ir CEFR pašnovērtējuma tabula, kurā valodas prasmju kritēriji doti, ievērojot valoddarbības veidus.

Atbildot uz jautājumiem un aizpildot pieteikumu, atcerieties, ka lietotnes vienīgais mērķis ir izveidot jūsu valodas pamatprasmju aprakstu un veicināt valodas apguvi! Pilna pašvērtējuma procedūra ir garāka, un tajā ir vairāk kritēriju!

Uzziniet vairāk:

  1. „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” (CEFR)
  2. Eiropas Valodu portfelis: pašnovērtējuma tabula

Tīmekļa pārziņiem: Vēlaties šo lietotni ievietot mājaslapā? Mēs par to būtu priecīgi. Lūdzu, ievietojiet norādīto kodu mājaslapā: Atsūtiet mums e-pastu uz adresi information@ecml.at ar precīzu lietotnes plānotās atrašanās vietas URL. 

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>