en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

Само-проценете ги вашите јазични способностиВие ќе добиете убав и информативни графички за вашиот јазик!
 
Играта ‘Само-проценете ги вашите јазични способности‘ ви помага да го процените нивото на владеење на јазици кои ги познавате, според шестте референтни нивоа дефинирани од Заедничката Европска Референтна Рамка за јазици. (ЗЕРР). Скалата на референца, развиена во рамките на ЗЕРР  при Советот на Европа во 2001 година, е призната како европски стандард за оценување на јазикот на поединеци и широко се користи во рамките на националните јазични образовни системи, во сертификација и од страна на работодавците.

При одговарањето на прашањата не заборавајте дека ова е постапка на само-проценување и резултатите се одраз само дел од вашите вештини и дека ова е игра!

За да дознаете повеќе за Заедничката Европска Референтна Рамка за јазици: Учење, Настава, Отценување (ЗЕРР), ве молиме посетете ја следнава страница.


За администратори: Дали сакате да ја додадете оваа флеш игра на вашиот сајт? Ќе ни биде драго доколку ја додадете. Ве молиме пратете ни е-маил на information@ecml.at со точната URL каде што ќе биде поставена играта. Сè што бараме од вас е само белешка за авторските права.
 
<iframe height="300" src="//www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/EN/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>