Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

Evaluer dine egne språkferdigheterI retur får dere flott og informativ grafikk om språkferdigheter!
 
Med spillet “Self-evaluate your language skills“ kan du finne ut hvor godt du behersker språkene du kan, i henhold til seks referansenivåer definert innenfor den felles europeiske referanserammen for språk (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). Referanseskalaen, som er utviklet innenfor Europarådets CEFR i 2001, er anerkjent som en europeisk standard for å rangere den enkeltes språkferdigheter og er i omfattende bruk i nasjonale språkutdanningssystemer, i forbindelse med sertifisering og av arbeidsgivere.

Når du svarer på spørsmålene i applikasjonen, må du huske at dette er en selvevalueringsprosedyre – resultatene gjenspeiler bare en del av ferdighetene dine – og at det er et spill! Det er bare du selv som vet hva du er i stand til å gjøre med språkene du kan.

Hvis du vil vite mer om CEFR, kan du besøke nettstedet nedenfor.

 

Til nettredaktører: Vil dere legge til dette flash-spillet på nettstedet deres? Det ville vi sette stor pris på. Send oss en e-post på information(at)ecml.at med den nøyaktige URL-en til nettstedet der spillet skal ligge. Alt vi krever av dere, er at dere legger inn en merknad om opphavsrett.
 
<iframe height="300" src="//www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/NO/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>