Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' tool helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

Självvärdera dina språkkunskaperDu får ett snyggt och informativt diagram över dina språkkunskaper!
 

Spelet ”Self-evaluate your language skills” (Självvärdera dina språkkunskaper) hjälper dig att bedöma din kunskapsnivå i de språk du kan enligt sex referensnivåer som har definierats inom Gemensam europeisk referensram för språk (GERS). Referensskalan, som utvecklats inom Europarådets GERS 2001, är erkänd som europeisk standard för att gradera en individs språkkunskaper och används flitigt inom nationella system för språkutbildning, vid certifiering och av arbetsgivare.

När du svarar på frågor i applikationen kom ihåg att detta är en självvärderingsprocess, att resultaten endast visar en del av dina kunskaper och att det är ett spel! Det är bara du själv som vet vad du kan göra med de språk du har kunskaper i.

Om du vill veta mer om Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning, bedömning (GERS) besöker du följande webbplats.

 

För webmasters: Vill du lägga till detta flash-spel på din sajt? Det skulle glädja oss. Skicka ett e-postmeddelande till information(at)ecml.at med den exakta URL:n det ska vara på. Vårt enda krav är att du hävisar till oss som upphovsrättshavare.

<iframe height="300" src="//www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/SE/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

For webmasters: Do you want to add this tool to your site? We'd be happy if you did. Please add the following code to your site and send us an email at information(at)ecml.at with the exact URL it is going to be on:

<p style="border: 1px solid #cccccc;"><iframe width="100%" scrolling="no" height="700" frameborder="0" src="https://tools.ecml.at/evaluate/index.php?lng=english">Your Browser Does Not Support Frames</iframe></p><p><a href="//www.ecml.at" target="_blank">&copy; European Centre for Modern Languages of the Council of Europe</a></p>