bg  bs  ca  cs  da  de  el  en  es  et  eu  fi  fr  ga  gl  hr  hu  hy  it  ka  lb  lt  lv  mk  nl  nn  pl  pt  ro  ru  sk  sl  sq  sr  sv  tr

"Hovor so mnou!" hra a video

Ako lepšie reprezentovať bohaté jazykové dedičstvo Európy než motivovať ľudí k začatiu konverzácie s ľuďmi, ktorí hovoria viacerými rôznymi jazykmi kontinentu?

 

Slogan „Hovor so mnou“ sa používa na Európsky deň jazykov od roku 2003, keď sa po prvýkrát použili nálepky v 41 oficiálnych jazykoch členských štátoch Rady Európy. Prečo si neotestovať uznanie rozličných európskych jazykov a tak vyskúšať našu hru „Hovor so mnou“? Tento slogan je takisto základom video klipu, ktorý bol vytvorený Nórskymi autoritami a bol premietaný v kinách po celej krajine.