"Hovor so mnou!" hra a video

Ako lepšie reprezentovať bohaté jazykové dedičstvo Európy než motivovať ľudí k začatiu konverzácie s ľuďmi, ktorí hovoria viacerými rôznymi jazykmi kontinentu?

Slogan „Hovor so mnou“ sa používa na Európsky deň jazykov od roku 2003, keď sa po prvýkrát použili nálepky v 41 oficiálnych jazykoch členských štátoch Rady Európy.