Как да участвате?

Има много начини, по които да отпразнувате Европейския ден на езиците, в зависимост от времето и средствата, с които разполагате.


Можете да организирате филмова вечер с филми на различни езици, езиково кафе, на което да се предлагат специалитети от други страни, или дори по-мащабно събитие. Календарът със събития на ЕДЕ посочва всички активности, които са публикувани на интернат страницата от 2002 г. и предлага разнообразие от идеи. Можете да потърсите вдъхновение и на 'Get inspired'!

Независимо дали събитието ви ще е голямо или малко, механизмът за осъществяването му е един и същ:

  1. Започнете с генерирането на добра идея (тържество, състезание, вечеря).
  2. Заемете се с организацията и популяризирането му.
  3. Включете събитието в нашата база данни.
  4. Осъществете го!

Организания на Европейския ден на езиците
Държавите членки и потенциалните партньори имат пълната свободата и могат да са максимално гъвкави при организацията на събития в рамките на ЕДЕ. Съветът на Европа няма директива и не предоставя финансова подкрепа за организацията на активностите. 

"Координатори"
В повечето страни членки един национален координатор посредничи между организаторите на събитията и Съвета на Европа на доброволни начала. Неговата дейност включва разпространението на информационните материали за Деня на местно ниво.   

Ролята на Съвета на Европа
Съветът на Европа инициира Европейския ден на езиците и всяка година подготвя плакати, стикери и други промоционални материали, които да илюстрират разнообразието от езици в Европа. Материалите се разпределят към националните координатори, които са отговорни за разпространението им сред местните организатори на събития за ЕДЕ.