Jak se zapojit?

Je mnoho způsobů, jak lze v závislosti na čase a prostředcích, které máte k dispozici, Evropský den jazyků oslavit.

Může to být prostřednictvím jednoduché akce (můžete např. uspořádat filmový večer s promítáním filmů v různých jazycích, případně jazykovou kavárnu podávající speciality z různých zemí) či aktivity poněkud náročnější na zdroje (např. velké mediální akce). V kalendáři akcí najdete seznam všech aktivit, které byly od roku 2002 vyvěšeny na internetových stránkách EDJ, a proto je tento seznam velkou studnicí námětů. Průřez akcemi je k dispozici rovněž v záložce s výstižným podtitulem 'Nechte se inspirovat' page!

Ať už chcete uspořádat malou, anebo velkou akci, princip je jednoduchý...

  1. Mějte dobrý nápad (na akci, jako je např. oslava, turnaj, večeře);
  2. Svou akci organizačně zajistěte a propagujte ji;
  3. Zadejte ji do naší databáze… a v neposlední řadě:
  4. Uskutečněte ji!

Organizace Evropského dne jazyků
Rada Evropy nevydává pro pořádání aktivit žádné metodické pokyny (a ani neposkytuje finanční podporu). S ohledem na zajištění maximální flexibility při pořádání dne jazyků mají členské státy a potenciální partneři při organizaci aktivit dle svého přání volnou ruku.

"Národní kontaktní místa"
Ve většině zemí na sebe nějaký subjekt dobrovolně převezme úlohu národního kontaktního místa, které zajišťuje komunikaci mezi pořadateli akce a Radou Evropy. Součástí této úlohy je i rozšiřování informací a propagačních materiálů připravených Radou na národní, regionální a místní úrovni.

Úloha Rady Evropy
Rada Evropy, která s myšlenkou dne jazyků přišla, každoročně rozesílá plakáty, samolepky a další propagační materiály dokládající rozmanitost jazyků v Evropě. Materiály jsou centrálně distribuovány národním kontaktním místům, která jsou poté odpovědná za jejich další šíření na národní úrovni tak, aby byly splněny požadavky pořadatelů akcí EDJ.