Hvordan deltager du?

Der er mange måder, som du kan fejre Den Europæiske Sprogdag på, afhængigt af den tid og de midler, du har til rådighed.

Mulighederne strækker sig fra det enkelte (som at organisere en filmaften, hvor der vises film på forskellige sprog, eller en sprogcafé, der serverer specialiteter fra forskellige lande) til de mere ressourcekrævende (såsom omfattende medieevents). Arrangementskalenderen, der er blevet udgivet på Den Europæiske Sprogdags hjemmeside siden 2002, giver mange idéer til mulige arrangementer. Et udvalg af aktiviteterne er også tilgængeligt på siden med det passende navn 'Get inspired' page!

Uanset om det er stort eller småt, er princippet enkelt…

  1. Få en god idé (til en fest, en konkurrence eller en middag)
  2. Arrangér og markedsfør den
  3. Registrér aktiviteten i vores database, og
  4. Før den ud i livet!

Organisering af Den Europæiske Sprogdag
Europarådet udsteder ikke direktiver (eller bidrager med økonomisk støtte) til organiseringen af arrangementer. For at sikre maksimal fleksibilitet for dagen har medlemsstaterne og potentielle partnere frie hænder til at planlægge arrangementer, som de ønsker det.

"Nationale kontaktpersoner"
I de fleste lande har en person frivilligt påtaget sig rollen som bindeled mellem eventarrangører og Europarådet. Dette involverer også at udbrede information og promoveringsmateriale fra Europarådet på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Europarådets rolle
Europarådet har taget initiativ til dagen og udsender hvert år plakater, klistermærker og andet promoverende materiale, der illustrerer den sproglige mangfoldighed i Europa. Materialerne distribueres centralt til de nationale kontaktpersoner, der er ansvarlige for den nationale distribution, især til eventarrangører på Den Europæiske Sprogdag.