Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;

Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να γιορτάσετε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, ανάλογα με το χρόνο και τα μέσα που διαθέτετε.

Οι τρόποι αυτοί μπορεί να είναι απλοί (όπως η οργάνωση μιας βραδιάς ταινιών σε διαφορετικές γλώσσες, ή ένα καφέ γλωσσών που σερβίρει σπεσιαλιτέ από διάφορες χώρες), μέχρι και πιο εντατικοί στις πηγές πληροφόρησης (όπως είναι οι μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις με την συμμετοχή των ΜΜΕ). Το Ημερολόγιο των εκδηλώσεων απαριθμεί όλες τις δραστηριότητες που έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΗΓ από το 2002 και προσφέρει μια πλούσια πηγή ιδεών. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, επίσης, είναι διαθέσιμο στην σελίδα με το εύστοχο όνομα «εμπνεύσου»! 

Είτε μεγάλη είτε μικρή, η αρχή είναι απλή...

  1. βρείτε μια καλή ιδέα (ένα γεγονός, όπως ένα πάρτυ, ένα αθλητικό τουρνουά, ένα δείπνο),
  2. οργανώστε την, προωθήστε την, 
  3. εισάγετε τη δραστηριότητα στη βάση δεδομένων, και
  4. πραγματοποιήστε την!

Η οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών
Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν παρέχει οδηγίες (ή οικονομική στήριξη) για την οργάνωση των δραστηριοτήτων. Τα κράτη μέλη και οι πιθανοί εταίροι έχουν την ελευθερία να οργανώσουν δραστηριότητες, όπως επιθυμούν, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη μέγιστη ευελιξία στην εφαρμογή της Ημέρας. 

«ΟΙ Εθνικοί Εκπρόσωποι»
Στις περισσότερες χώρες ένα άτομο αναλαμβάνει το ρόλο του «εκπροσώπου», σε εθελοντική βάση, μεταξύ των οργανωτών των δραστηριοτήτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό, επίσης, περιλαμβάνει την διάδοση των πληροφοριών και του διαφημιστικού υλικού, που παράγονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

Ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης
Το Συμβούλιο της Ευρώπης εισήγαγε την Ημέρα και κάθε χρόνο στέλνει αφίσες, αυτοκόλλητα και άλλο διαφημιστικό υλικό, παρουσιάζοντας την πολυμορφία των γλωσσών στην Ευρώπη. Τα υλικά διανέμονται σε κεντρική βάση στους «Εθνικούς Εκπροσώπους», που έχουν την ευθύνη για την διανομή τους σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των διοργανωτών των εκδηλώσεων της ΕΗΓ.