Kuidas osaleda?

Euroopa keeltepäeva saab tähistada väga mitmel erineval viisil olenevalt sellest, kui palju aega ja vahendeid saate selleks kasutada.

Need algavad kõige lihtsamast (näiteks sellise filmiõhtu organiseerimine, kus näidatakse erinevates keeltes filme, või keelekohvikust, kus serveeritakse eri rahvaste jooke ja toite) kuni suurema ressursivajadusega üritusteni (nagu suuremahulised meediaüritused). Ürituste kalendris on toodud kõik tegevused, mis on Euroopa keeltepäeva veebisaidil alates 2002. aastast avaldatud, ning seega on selle näol tegemist väärtusliku ideeallikaga. Ülevaade on kättesaadav ka sobivalt nimetatud lehelt 'inspiratsioon' page!

Vaatamata sellele, kas plaanite suurt või väikest üritust, on põhimõte lihtne:

  1. leidke sobiv idee ürituse jaoks (pidu, turniir, õhtusöök);
  2. organiseerige kõik selleks vajalik, tehke sellele reklaami;
  3. lisage üritus meie andmebaasi;
  4. viige see läbi!

Euroopa keeltepäeva korraldus

Euroopa Nõukogu ei anna tegevuste korraldamiseks suuniseid (ega paku finantstoetust). Liikmesriikidele ja potentsiaalsetele partneritele antakse ürituste korraldamisel vabad käed, et tagada päeva läbiviimise maksimaalne paindlikkus.

"Riiklikud vahendajad"

Enamikus riikides võtab keegi vabatahtlikkuse alusel vahendaja rolli ürituste organiseerijate ja Euroopa Nõukogu vahel. Vahendaja on muuhulgas ka info ja nõukogu loodud materjalide levitajaks nii riiklikul, piirkondlikul kui ka kohalikul tasandil.

Euroopa Nõukogu roll

Euroopa Nõukogu algatas keeltepäeva ning saadab igal aastal välja postreid, kleebiseid ja muid reklaammaterjale, mis illustreerivad Euroopa keelte mitmekesisust. Materjalid jagatakse tsentraliseeritult riiklikele vahendajatele (kontaktpunkti esindaja), kes vastutavad nende levitamise eest oma riigis, arvestades seejuures eriti keeltepäeva ürituste korraldajate vajadusi.