Kā piedalīties?

Ir daudz veidu, kā svinēt Eiropas Valodu dienu. Izvēli nosaka laiks un pieejamie resursi.

Tie var būt gan pavisam vienkārši pasākumi (piemēram, filmu vakari dažādās valodās vai valodu kafejnīcas, kuru ēdienkartēs iekļauti tautu nacionālie ēdieni), gan vērienīgāki pasākumi, kas prasa arī vairāk laika un finanšu (piemēram, aktivitātes plašsaziņas līdzekļos). EVD mājaslapas pasākumu kalendārā ir atrodami visi kopš 2002. gada publicētie notikumi, un tas ir bagātīgs avots idejām. Tāpat ierosmei varat ieskatīties sadaļā „Smelies iedvesmu!”.

Neatkarīgi no tā, vai plānots liels vai mazs pasākums, princips ir vienkāršs:

  1. atrodiet labu ideju (piemēram, valodu ballīte, turnīrs, vakariņas);
  2. organizējiet pasākumu, reklamējiet to;
  3. reģistrējiet to mūsu datubāzē un ‒
  4. lai pasākums notiek!

Eiropas Valodu dienas organizēšana
Eiropas Padome nav izstrādājusi vadlīnijas, kas noteiktu, kā būtu rīkojami pasākumi dalībvalstīs (un nesniedz arī finansiālu atbalstu pasākumu rīkošanai). Dalībvalstīm, organizatoriem un to partneriem ir sniegta izvēles brīvība, kas ļauj nodrošināt elastīgu un radošu pieeju Eiropas Valodu dienas pasākumu norisē.

Nacionālie kontaktpunkti
Lielākajā daļā valstu ir noteikta persona (resp., nacionālais kontaktpunkts), kas brīvprātīgi pilda starpnieka lomu starp pasākumu organizētājiem un Eiropas Padomi. Nacionālie kontaktpunkti palīdz izplatīt Eiropas Padomes publikācijas un reklāmmateriālus nacionālā, reģionālā un lokālā līmenī.   

Eiropas Padomes loma
Eiropas Padome ir Eiropas Valodu dienas iniciatore. Katru gadu Eiropas Padome izsūta plakātus, uzlīmes un citus reklāmmateriālus, kas ilustrē Eiropas valodu daudzveidību. Materiāli tiek nogādāti nacionālajā kontaktpunktā, kas ir atbildīgs par to izplatīšanu valstī un kas rūpējas par Eiropas Valodu dienas pasākumu organizatoru vajadzībām.