Hvordan delta?

Det er utallige måter å feire Den europeiske språkdagen på, avhengig av hvor mye tid og hvilke midler du har til rådighet.

Feiringene spenner fra det enkle, som å arrangere filmkveld med visning av film på ulike språk eller språkkafé med servering av spesialiteter fra flere land, til det mer ressurskrevende, som omfattende mediearrangementer. Aktivitetskalenderen inneholder en liste over alle aktivitetene som er publisert på Språkdagens nettside siden 2002, og er en rik kilde til ideer. Et utvalg av aktivitetene er også tilgjengelig på siden med det treffende navnet 'Get inspired'!

Prinsippet er enkelt, enten det er snakk om små eller store aktiviteter:

  1. Få en god idé til et arrangement, for eksempel en fest, turnering eller middag.
  2. Organiser den markedsfør den.
  3. Legg arrangementet inn i databasen vår.
  4. Få det til å skje!

Organiseringen av Den europeiske språkdagen
Europarådet utsteder ikke direktiver (og bidrar heller ikke med økonomisk støtte) i forbindelse med organiseringen av aktiviteter. For å sikre maksimal fleksibilitet i gjennomføringen av språkdagen har medlemslandene og potensielle partnere fått frie hender til å organisere aktiviteter etter eget ønske.

"Nasjonale bindeledd"
I de fleste landene finnes det en person som frivillig har påtatt seg rollen som bindeledd mellom arrangører av aktiviteter og Europarådet. De nasjonale bindeleddene sprer også informasjon og markedsføringsmateriell produsert av Europarådet på nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

Europarådets rolle
Europarådet, initiativtaker til språkdagen, sender hvert år ut plakater, klistremerker og annet markedsføringsmateriell som viser det språklige mangfoldet i Europa. Dette materiellet distribueres til nasjonale bindeledd som så er ansvarlige for den nasjonale distribusjonen, særlig for å imøtekomme behovene til dem som organiserer Språkdag-arrangementer.