Jak wziąć udział?

Istnieje wiele sposobów na wzięcie udziału  w obchodach Europejskiego Dnia Języków - w zależności od tego, jakimi dysponujesz środkami i ile czasu możesz na to poświęcić.

Mogą to  być działania  mniej skomplikowane (zorganizowanie wieczoru filmowego, podczas którego wyświetlane będą filmy w różnych językach, bądź też kawiarenki językowej serwującej specjały różnych krajów) lub  wymagające większych nakładów  (takie jak wydarzenia medialne na wielką skalę). Nasz kalendarz wydarzeń zawiera listę wszystkich działań, jakie zostały zarejestrowane  na stronie EDJ od 2002 roku, które stanowią także  bogate źródło inspiracji. Opis  różnych wydarzeń dostępny jest także na stronie, która nie bez powodu nosi nazwę  "inspiracje"!

Niezależnie od tego, czy będą to wydarzenia duże, czy małe, zasada jest prosta:

  1. dobry pomysł (wydarzenie takie, jak  impreza, turniej czy kolacja)
  2. organizacja i promocja
  3. wpisanie wydarzenia do naszej bazy danych, i wreszcie
  4. realizacja!

Organizacja Europejskiego Dnia Języków
Rada Europy nie narzuca sposobu  organizacji  wydarzeń ani też nie udziela na tego rodzaju wydarzenia dofinansowania. Państwa członkowskie oraz potencjalni partnerzy mają pełną swobodę  w  organizacji wydarzeń, co zapewnia  maksymalną elastyczność  obchodów Dnia Języków.

Krajowe Punkty Kontaktowe
W większości krajów funkcjonują osoby pełniące funkcję “punktu kontaktowego ” zapewniające koordynację  między organizatorami poszczególnych wydarzeń oraz Radą Europy i działające na zasadzie wolontariatu. Funkcja ta obejmuje także upowszechnianie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym informacji oraz materiałów promocyjnych dostarczanych przez Radę Europy. 

Rola Rady Europy
Rada Europy jest inicjatorem Dnia Języków i corocznie  dostarcza plakaty, naklejki i inne materiały promocyjne ilustrujące europejską  różnorodność językową. Materiały  dystrybuowane są  na zasadzie scentralizowanej i dostarczane punktom kontaktowym, które odpowiadają za ich dalszą dystrybucję na terenie danego kraju,  w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby organizatorów wydarzeń związanych z EDJ.