Så här deltar du

Det finns en mängd olika sätt att fira Europeiska språkdagen på beroende på hur mycket tid och resurser du har.

Från att göra något enkelt (som att arrangera en filmkväll där du visar filmer på olika språk, eller ett språkcafé som serverar specialiteter från olika länder), till mer resurskrävande arrangemang (som storskaliga mediahändelser). Evenemangskalendern listar alla aktiviteter som har publicerats på EDL:s webbplats sedan 2002 och fungerar som en god idékälla. Ett urval av evenemang finns också tillgängligt på sidan med det passande namnet 'Get inspired' (få inspiration).

Oavsett om du tänker smått eller storskaligt är det samma enkla princip...

  1. ha en bra idé (ett evenemang, till exempel en fest, turnering eller middag)
  2. organisera och gör reklam för det it
  3. registrera evenemanget i vår databas, and
  4. se till att det blir verklighet!

Europeiska språkdagens organisation

Europarådet har inga direktiv (eller något finansiellt stöd) för att organisera aktiviteter. Medlemsstater och eventuella partner har fria händer att arrangera aktiviteter som de vill och har dämed full frihet att implementera dagen på egna villkor.

"Nationella kontaktpersoner"

I majoriteten av länderna finns en person som på frivillig basis har rollen som kontaktlänk mellan de som organiserar evenemang och Europarådet. Det innebär också att på nationell, regional och lokal nivå sprida information och reklammaterial som tagits fram av Europarådet.

Europarådets roll

Europarådet instiftade dagen och sänder varje år ut planscher, klistermärken och annat reklammaterial som visar den språkliga mångfalden i Europa. Materialet distribueras centralt till de nationella kontaktpersonerna som är ansvariga för att vidaredistribuera det inom landet, till de som organiserar evenemang på Europeiska språkdagen.