Πόστερς

poster edl

Αν  οργανώνετε  μια  δραστηριότητα  και επιθυμείτε  να  λάβετε  ένα  προκαθορισμένο  αριθμό  από  πόστερς  παρακαλώ  να  επικοινωνήσετε  με  τον  Εθνικό Εκπρόσωπο

Τα  δικαιώματα  γι’  αυτό  το πόστερ  ανήκουν  στο  Συμβούλιο  της  Ευρώπης.  Ετοιμάστηκε  το  2001  για  το  Ευρωπαϊκό  Έτος  Γλωσσών  και  μετά  υιοθετήθηκε  για  την  Ευρωπαϊκή  Μέρα  Γλωσσών  που  ανακοινώθηκε  από  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  και  γιορτάζεται  κάθε  χρόνο  στις  26  Σεπτεμβρίου  σε  όλη  την  Ευρώπη.

Το  πόστερ  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  να  αναπαραχθεί  εφόσον  συνοδεύεται  από το ακόλουθο κείμενο "© Council of Europe, Strasbourg www.coe.int/EDL".

Κατεβάστε το πόστερ σε  .pdf

Κατεβάστε το πόστερ σαν .gif image