Plagát

poster edl

Ak organizujete podujatie a chceli by ste dostať určitý počet plagátov, obráťte sa na vášho národného kontaktného pracovníka.

Autorské práva na plagát patria Rade Európy. Bol vyrobený v roku 2001 pre Európsky rok jazykov a neskôr prispôsobený pre Európsky deň jazykov vyhlásený Radou Európy, ktorý si Európa každoročne pripomína a oslavuje 26. septembra.

Plagát je možné používať a reprodukovať pod podmienkou, že je na ňom uvedené nasledujúce oznámenie „© Rada Európy, Štrasburg, www.coe.int/EDL".

Stiahnite si plagát vo formáte .pdf

Stiahnite si plagát vo formáte obrázka .gif