Posterat

poster edl

Nëse jeni duke organizuar një veprimtari dhe dëshironi të keni postera për këtë veprimtari, kontakto me lehtësuesin kombëtar.

E drejta e autorit e këtyre posterave është e Këshillit të Europës. Ky poster u prodhua më 2001 për Vitin Europian të Gjuhëve dhe pastaj u përshtat për Ditën Europiane të Gjuhëve.

Posteri mund të përdoret dhe riprodhohet i shoqëruar me tekstin në vijim: "© Council of Europe, Strasbourg www.coe.int/EDL".

Shkarko posterin në format .pdf

Shkarko posterin si imazht.gif