Plansch

poster edl

Om du organiserar ett evenemang och vill ha ett antal planscher kontaktar du din nationella kontaktperson.

Upphovsrätten till planscherna ägs av Europarådet. De producerades 2001 för det europeiska språkårets räkning och togs sedan över av Europeiska språkdagen, som instiftades av Europarådet och firas varje år den 26 septemeber i hela Europa.

Planschen kan användas och reproduceras förutsatt att följande text finns med ”© Council of Europe, Strasbourg www.coe.int/EDL".

Hämta plansch i pdf-format

Hämta plansch som bild i gif-format