Materialet

Nëse jeni duke organizuar një veprimtari dhe dëshironi të keni postera për këtë veprimtari, kontakto me lehtësuesin kombëtar.

Lapsa

If you are organising an event and wish to receive a certain number of materials, please contact your National Relay.