Tədbirinizi təbliğ edin

Siz tədbirinizi təşkil etdiniz. Əla! Təəssüf ki, heç kəsin bundan xəbəri olmadı! Xəşbəxtlikdən sizin tədbirinizi təbliğ etmək üçün bir çox imkanlar vardır. Gəlin başlayaq:

  1. Tədbirinizi ADG-nin tədbirlər təqviminə daxil edin.
  1. Yüklənməsi mümkün olan və milli əlaqələndiricinizdən sifariş edə biləcəyiniz materiallara nəzər salın.
  2. Təbliğat məlumatları/flayerlər hazırlayın və yayın.
  3. ADG-nin Facebook səhifəsinə qoşulun və hamıya tədbiriniz haqqında məlumat verin.
  4. Yerli qəzetlərə tədbiriniz haqqında və Avropa Dilləri Günü haqqında məlumat verin (ADG-nin internet səhifəsini qeyd etməyi yaddan çıxarmayın: www.coe.int/edl)
  5. Milli əlaqələndiricinizə tədbiriniz haqqında məlumat verin. Onların tədbiri təbliğ etməyin digər yolları haqqında məsləhət verə bilərlər.