Рекламирайте събитието си

Организирали сте събитие, но все още никой не знае за него. Можете да популяризирате инициативата си по много начини, ето няколко предложения:

  1. Включете събитието си в календара със събития .
  2. Вижте материалите, които можете да изтеглите от сайта или да поръчате заедно с националния координатор в държавата ви.
  3. Подгответе промоционални текстове/флайери и ги раздайте
  4. Присъединете се към фейсбук групата ни, за да узнаят малкимално много хора за събитието ви.
  5. Разкажете на местните медии за инициативата и за Европейския ден на езиците (не забравяйте да спомене и официалния уебсайт на ЕДЕ: www.coe.int/edl).
  6. Разкажете на националния координатор за вашето събитие, той/тя може да ви предложи и други начини за популяризирането му.