Promoviši svoj događaj

Dakle, pripremili ste svoj događaj. Odlično. Nažalost, niko ne zna za to. Srećom, postoji mnogo načina na koje možete objelodaniti svoju inicijativu. Započnimo...

  1. Unesite vaš događaj u naš kalendar događaja.
  2. Provjerite materijal dostupan za preuzimanje i naručivanje kod vašeg nacionalnog koordinatora.
  3. Napravite promotivne tekstove/letke i distribuirajte ih.
  4. Pridružite se našoj facebook grupi i obavijestite sve o vašem događaju.
  5. Informišite vaše lokalne novine o događaju i o Evropskom danu jezika (ne zaboravite spomenuti adresu EDL web-stranice: www.coe.int/edl).
  6. Obavijestite vašeg nacionalnog koordinatora o događaju, on/a bi mogao/mogla znati dodatne načine za promovisanje vaše inicijative.