Promovo veprimtarinë tënde

Pra Ju menduat një veprimtari. Shumë mirë. Fatkeqësisht askush nuk është në dijeni. Fatmirësisht ju keni shumë rrugë për ta bërë të njohur veprimtarinë tuaj. Le të fillojmë : …

  1. Futni veprimtarinë në kalendarin e veprimtarive.
  2. Shikoni çfarë materialesh mund të shkarkoni nga internet dhe çfarë mund t’i kërkoni lehtësuesit kombëtar.
  3. Krijoni tekste promocionalë/fletëpalosje dhe shpërndajini ato.
  4. Hyr në facebookun tonë dhe njofto për veprimtarinë tënde.
  5. Njofto shtypin lokal për veprimtarinë dhe për Ditën Europiane të Gjuhëve (mos harro të përmendësh faqen e internetit të DEGJ : www.coe.int/edl).
  6. Prezanto veprimtarinë tek lehtësuesit kombëtarë dhe ata mund të dinë mënyra të tjera për të promovuar iniciativën tuaj.