Kdo se může zapojit?

Do Evropského dne jazyků se může nějakým způsobem zapojit KAŽDÝ!

Ať už jste sami, nebo ve skupině, v organizaci (např. ve škole nebo ve sdružení), anebo jen mezi přáteli, můžete se do dne jazyků zapojit v jakémkoli věku. Každý může k úspěchu EDJ přispět – buď tím, že se zúčastní pořádaných aktivit, anebo tím, že se spojí s ostatními a uspořádá akci společně s nimi (v tom případě ale nezapomeňte uvést podrobnosti o své akci do kalendáře akcí EDJ). Níže naleznete alespoň pár příkladů, jak se můžete zapojit:

  • ŽÁCI/STUDENTI: Aby se žáci a studenti dozvěděli o jazykové rozmanitosti více, mohou se zapojit do našich zábavných aktivit, které jsou k dispozici online. Prostřednictvím našich cvičení a kvízů mohou okusit malou ochutnávku rozmanitých jazyků Evropy. Jestliže máte rádi hudbu, proč třeba neuspořádat komorní koncert propagující rozličné jazyky a hudební žánry v Evropě? Prostřednictvím našich internetových stránek můžete tato představení dokonce sdílet s ostatními.
  • UČITELÉ: Pro učitele cizích jazyků i pro učitele dalších předmětů nabízí den jazyků celou řadu možností: příležitost dozvědět se něco o dalších kulturách, tradicích a jazycích, které se ve škole běžně neprobírají, podpořit rozvoj tvůrčích vloh u dětí např. skicami ilustrujícími jazyky, které ovládají, uspořádat jazykové kavárny a upozornit tak na všechny jazyky, jimiž se ve škole mluví…
  • UNIVERZITY/ŠKOLY: Evropský den jazyků je vynikající příležitost podívat se na univerzitu či školu a na město, které ji obklopuje, jako na místo, kde se potkávají lidé z různých prostředí, kde spolu žijí a komunikují a kde jazyky jen kvetou. Proč třeba neuspořádat diskusní skupiny, jichž by se zúčastnili lidé z různých jazykových oblastí? Dobrým způsobem, jak takovou diskusní skupinu nastartovat, jsou sociální sítě na internetu. Kromě toho se můžete stát fanouškem Evropského dne jazyků na Facebooku. Univerzity či školy v pohraničních oblastech mohou podniknout výlet a uspořádat setkání se studenty ze sousední země. Školy také mohou pro žáky uspořádat soutěže, které budou zaměřené na osvojování a rozvoj jazykových dovedností.

Jak vidno, do Evropského dne jazyků se může zapojit KAŽDÝ bez rozdílu, i když by měl třeba jen pozvat své sousedy z jiných kulturních oblastí na kávu či vyzdobit dům plakáty a samolepkami EDJ. Za den se asi polyglotem nestanete, ale bezesporu si rozšíříte své obzory a zcela nepochybně to bude skvělý a nezapomenutelný zážitek!