Hvem kan delta?

ALLE kan delta på Den europeiske språkdagen!

Folk i alle aldrer kan engasjere seg i språkdagen, enten som enkeltpersoner eller som en del av en gruppe, gjennom en organisasjon (skole eller forening) eller bare blant venner. Alle kan være med og bidra til at Språkdagen lykkes – enten ved å delta i de organiserte aktivitetene eller ved å komme sammen med andre og organisere arrangementer (ikke glem å legge inn informasjon om arrangementet i aktivitetskalenderen for Språkdagen). Et par forslag til hvordan det er mulig å delta, oppgis nedenfor:

  • ELEVER/STUDENTER: Elever og studenter kan lære mer om språklig mangfold ved å prøve seg på de morsomme oppgavene på nettstedet vårt. Gjennom spill og quizer får du en smakebit på de ulike språkene i Europa. Er du glad i musikk? Hvorfor ikke organisere et musikkarrangement for å fremme ulike språk og musikksjangre i Europa? Du kan også dele forestillinger og konserter med andre via Språkdagens nettsted.
     
  • LÆRERE:For språklærere og også for andre faglærere byr språkdagen på mange muligheter: muligheten til å lære om andre kulturer, tradisjoner og språk som vanligvis ikke presenteres i klasserommet, muligheten til å fremme elevenes kreative ferdigheter ved å lage sketsjer som viser hvilke språk de snakker, arrangere språkkafeer, belyse alle språkene som snakkes på skolen …
  • UNIVERSITETER/HØYSKOLER: Den europeiske språkdagen er en flott mulighet til å vise frem universitetet/høyskolen og utdanningsinstitusjonens hjemby som et sted hvor mennesker med ulike bakgrunner møtes, bor og samhandler, og hvor språkene blomstrer. Hvorfor ikke arrangere diskusjonsgrupper mellom folk med ulik språkbakgrunn? Nettbaserte sosiale nettverk er en god måte å generere slik samhandling på, og du kan til og med bli fan av Den europeiske språkdagen på Facebook. Universiteter eller høyskoler som ligger like ved grensen til andre land, kan organisere turer for å treffe studenter på den andre siden. Institusjonene kan også arrangere konkurranser som fokuserer på tilegnelsen og forbedringen av studentenes språkferdigheter.

ALLE kan engasjere seg i Den europeiske språkdagen, om det så bare er å invitere naboer fra ulike kulturer på te eller dekorere huset med plakater og klistremerker for Den europeiske språkdagen. Du blir kanskje ikke polyglott over natten, men engasjementet bidrar sannsynligvis til at du utvider horisonten, og vil garantert være en fornøyelig og meningsfull opplevelse!