Kto może wziąć udział?

W Europejskim Dniu Języków udział może wziąć KAŻDY!

Każdy, niezależnie od wieku, może wziąć udział w obchodach Dnia Języków – indywidualnie, grupowo czy w ramach instytucji czy organizacji  (na przykład szkoły czy stowarzyszenia), bądź  w gronie przyjaciół.   Swój wkład w sukces EDJ może wnieść  każdy z nas – czy to uczestnicząc  w  zorganizowanych wydarzeniach, czy też poprzez podjęcie  wspólnie  z innymi własnych inicjatyw  (prosimy pamiętać o wprowadzeniu informacji na temat organizowanych wydarzeń do naszego kalendarza wydarzeń EDJ). Poniżej przedstawiamy  kilka sugestii:

  • UCZNIOWIE/STUDENCI: Pragnąc poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodności językowej, uczniowie i studenci mogą brać udział w różnych interesujących działaniach organizowanych w Internecie. Gry i quizy pozwolą rozbudzić zamiłowanie do różnych   języków europejskich. Jeśli  interesujecie się muzyką, może warto zorganizować wydarzenie o charakterze muzycznym, propagujące różnorodne europejskie gatunki muzyczne oraz języki? Jeśli chcecie podzielić się   z innymi Waszymi występami artystycznymi, możecie to zrobić za pośrednictwem naszej strony internetowej.
     
  • NAUCZYCIELE: Europejski Dzień Języków oferuje wiele różnych możliwości nauczycielom języków obcych oraz  nauczycielom innych przedmiotów: szansę na zdobywanie wiedzy na temat innych kultur, tradycji i języków, które zazwyczaj nie są nauczane  w szkołach; szansę na rozwijanie twórczych  umiejętności  uczniów poprzez tworzenie historyjek obrazkowych ilustrujących języki, które znają,  organizowanie kafejek językowych, zajęć pozwalających lepiej poznać  języki obce nauczane w szkole itp.
     
  • SZKOŁY/UNIWERSYTETY: Europejski Dzień Języków stanowi niezwykłą szansę spojrzenia  na szkoły/uniwersytety oraz otaczające je miasta jako  miejsca, w których żyją, spotykają się i nawiązują   kontakty  ludzie o różnych korzeniach  i w których rozwijają się języki. ... Warto, na przykład, organizować  grupy dyskusyjne z udziałem  osób wychowanych w różnych tradycjach językowych. Internetowe portale społecznościowe stanowią doskonały sposób na nawiązywanie kontaktów. Tak więc  zapraszamy  do polubienia Europejskiego Dnia Języków na Facebooku! Uniwersytety lub szkoły z  obszarów przygranicznych mogą  organizować wycieczki umożliwiające  nawiązywanie kontaktów ze studentami czy uczniami po drugiej stronie granicy. Ponadto w szkołach można  organizować dla uczniów konkursy, poświęcone  nabywaniu i rozwijaniu umiejętności językowych.

W obchody Europejskiego Dnia Języków może zaangażować się dosłownie KAŻDY, nawet jeśli udział ten miałby  polegać na zaproszeniu na herbatę sąsiadów obcokrajowców  lub też na udekorowaniu domu plakatami czy naklejkami promującymi Europejski Dzień Języków.
Być może nie zostaniesz poliglotą  w jeden dzień, ale bardzo prawdopodobne jest, że udział w obchodach EDJ pozwoli Ci poszerzyć  horyzonty, a niemal  na pewno stanie się to fascynującym i dającym mnóstwo satysfakcji doświadczeniem!