Kto sa môže zapojiť?

Do Európskeho dňa jazykov sa môže zapojiť KAŽDÝ!

Do EDJ sa môžu zapojiť jednotlivci, skupiny, organizácie (školy alebo združenia) alebo jednoducho priatelia, ľudia každého veku. K úspechu EDJ môže prispieť každý – buď účasťou na organizovaných aktivitách alebo organizáciou vlastných podujatí (v takom prípade nezabudnite zadať podrobné informácie do kalendára podujatí EDJ). Spomeňme aspoň niekoľko možností:

  • ŽIACI/ŠTUDENTI: Žiaci a študenti sa môžu zapojiť do našich online hier a kvízov zameraných na rozširovanie informovanosti o jazykovej rozmanitosti. Tu sa stretnú s rôznymi chuťami rozmanitých jazykov Európy. Ak máte radi hudbu, ponúka sa možnosť zorganizovať hudobné podujatie, ktoré by propagovalo rôzne jazyky a hudobné žánre v Európe. O svoje predstavenie by ste sa prostredníctvom našej webovej stránky mohli podeliť aj s ďalšími účastníkmi.
     
  • UČITELIA:Učiteľom jazykov ale aj iných predmetov ponúka EDJ mnoho možností: príležitosť naučiť sa niečo o iných kultúrach, tradíciách a jazykoch, ktoré sa bežne neobjavujú v triede; podporiť tvorivosť žiakov výrobou skečov ilustrujúcich jazyky, ktoré ovládajú; organizovaním jazykových kaviarní; diskusiami o jazykoch, ktoré sa používajú v škole atď.
     
  • UNIVERZITY/ŠKOLY: Európsky deň jazykov je obrovskou príležitosťou dať vedieť o svojej univerzite/škole a meste, v ktorom pôsobí a kde sa stretávajú, žijú a vzájomne spolu komunikujú ľudia pochádzajúci z rôznych prostredí a kde sa darí rôznym jazykom. Prečo nezorganizovať diskusné skupiny pre ľudí s rôznym jazykovým pozadím? Online sociálne siete sú dobrým prostriedkom na vytvorenie takejto interakcie a na Facebooku sa môžete stať fanúšikom Európskeho dňa jazykov. Univerzity a školy na území susediacom s inými krajinami by mohli zorganizovať výlety a stretnúť sa so študentmi z druhej strany hranice. Školy by tiež mohli usporiadať súťaže pre svojich žiakov zamerané na získavanie a zdokonaľovanie jazykových znalostí.

Do Európskeho dňa jazykov má možnosť zapojiť sa skutočne KAŽDÝ, aj keby to bolo len pozvaním susedov inej kultúry na čaj alebo vyzdobením domu plagátmi a nálepkami s logom Európskeho dňa jazykov. Za deň sa polyglotom určite nestanete, ale rozšírite si obzory a zažijete niečo príjemné a naplňujúce!