Ko može da učestvuje?


SVI mogu na neki način da budu uključeni u Evropski dan jezika! 


Bilo kao pojedinac ili u grupi, u okviru institucije (škole ili udruženja) ili među prijateljima, ljudi svih dobi mogu da se uključe u ovaj Dan. Svako može da doprinese uspjehu EDJ-a- bilo učestvujući u organizovanim aktivnostima ili udružujući se sa drugima i organizujući događaje (molimo te da ne zaboraviš da uneseš detalje događaja u kalendar događaja EDJ-a). Evo nekoliko mogućnosti:

UČENICI/STUDENTi: Kako bi naučili više o raznolikosti jezika, učenici i studenti mogu da učestvuju u našim zabavnim onlajn događajima. Kroz naše igrice i kvizove, možete da okusite različite jezike Evrope. Ako ti se sviđa muzika, zašto ne bi organizovao/la muzički događaj koji promoviše različite jezike i muzičke žanrove u Evropi? Mogao/la bi čak i da podijeliš te performanse sa drugima preko naše veb stranice.
 
NASTAVNICI: Za nastavnike jezika, ili čak drugih predmeta, Dan jezika nudi nekoliko mogućnosti: priliku da nauče o drugim kulturama, tradicijama i jezicima koji obično nisu zastupljeni u učionici; priliku da promovišu kreativni talenat učenika preko skečeva koji ilustruju jezike kojim zbore, da osnuju jezičke kafiće, naglašavajući sve jezike koji se zbore u školi.
 
UNIVERZITETI/ŠKOLE: Evropski dan jezika je odlična prilika da se univerzitet/škola i okolni grad prikaže kao mjesto gdje se ljudi različitih pozadina sreću, žive i komuniciraju i gdje jezici cvjetaju. Zašto ne organizovati grupe za diskusiju između ljudi različitih jezičkih pozadina? Onlajn društvene mreže su dobar način da se napravi jedna takva komunikacija i možeš čak postati fan Evropskog dana jezika na Fejsbuku. Univerziteti i škole na graničnim područjima mogu da organizuju izlete da se upoznaju studenti sa druge strane granice. Škole bi takođe mogle da organizuju takmičenja za svoje učenike koji se fokusiraju na usvajanje i poboljšanje jezičkih vještina..

SVI zapravo mogu da učestvuju u Evropskom danu jezika, čak iako se radi samo o pozivu komšija drugih kultura na čaj ili ukrašavanju kuće posterima i naljepnicama Evropskog dana jezika. Možda za jedan dan ne možeš postati poliglota ali je moguće da proširiš horizonte i to će skoro sigurno biti prijatno i ispunjavajuće iskustvo!