Vem kan delta?

ALLA kan delta på något sätt i den europeiska språkdagen!

Som individer eller del av en grupp, inom en organisation (skola eller förening) eller bara tillsammans med vänner, kan människor i alla åldrar engagera sig i dagen. Alla kan bidra till språkdagens framgång – antingen genom att ta del i de aktiviteter som organiseras eller genom att tillsammans med andra anordna egna evenemang (glöm inte att lägga in uppgifter om evenemanget i språkdagens evenemangskalender). Några få exempel på aktiviteter:

  • ELEVER/STUDENTER: För att lära sig mer om språklig mångfald kan elever och studenter göra roliga online-aktiviteter. När de använder våra spel och frågesporter får de smakprov på olika europeiska språk. Om du gillar musik, varför inte arrangera ett musikevenemang för att främja olika språk och musikgenrer i Europa? Framträdandena kan även delas med andra via vår webbplats.

  • LÄRARE: För språklärare, eller lärare i andra ämnen, bjuder dagen på många möjligheter. Låt språkdagen bli ett tillfälle för eleverna att lära sig om andra kulturer, traditioner och språk som inte vanligtvis presenteras i klassrummet. Eller låt det bli ett tillfälle för eleverna att använda sina kreativa talanger genom att spela upp pjäser där de visar vilka språk de kan tala. Du kan också anordna språkcaféer och lyfta fram alla språk som talas på skolan...
  • UNIVERSITET/SKOLOR: Europeiska språkdagen är ett utmärkt tillfälle att se universitetet/skolan och den omgivande staden som en plats där människor från olika bakgrunder möts, lever och interagerar, och där språk frodas. Varför inte starta diskussionsgrupper där människor med olika språkliga bakgrunder kan mötas? Sociala nätverk online är ett bra sätt att skapa sådan interaktion och du kan också gilla Europeiska språkdagens Facebook-sida. Universitet eller skolor som gränsar till andra länder skulle kunna anordna resor för att möta studenter från andra sidan gränsen. Skolor kan också anordna tävlingar för eleverna som handlar om att lära sig språk och förbättra sina språkkunskaper.

ALLA kan verkligen vara delaktiga i den europeiska språkdagen, om det så bara handlar om att bjuda in grannar från olika kulturer på te, eller dekorera huset med planscher och klistermärken från Europeiska språkdagen. Du kanske inte blir en polyglot under dagens lopp men du kommer troligen att vidga dina vyer och definitivt ha en rolig och givande upplevelse!