Απογραφή του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ)

Καλώς ορίσατε στην απογραφή του ελεύθερα διαθέσιμου διαδικτυακού εξοπλισμού και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών που αναπτύχθηκε από το έργο ΤΠΕ-REV: 'Χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών' του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών! Η απογραφή περιλαμβάνει μια λίστα με εργαλεία που έχουν αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη αξιόπιστα παιδαγωγικά κριτήρια.

Latest additions to the inventory


Memorize Now (Flashcard tool)

Free to use memory tool. Designed to help you put information into your short-term memory. Simply create a list of terms to memorise and test yourself. There is no limit on the amount of lists you can... view details


InsertLearning (Interactive toolbar: Chrome extension)

InsertLearning is an interactive toolbar which teachers can add to any webpage, with videos, annotations, questions and comments on the content, which they can then assign to their students. It functi... view details


Make Beliefs Comix (Comic creator)

User-friendly website. Students can design comics using the tools provided, such as backgrounds, props and characters. Comics can be saved and printed once completed. Would be best suited for younger ... view details