Απογραφή του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ)

Καλώς ορίσατε στην απογραφή του ελεύθερα διαθέσιμου διαδικτυακού εξοπλισμού και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών που αναπτύχθηκε από το έργο ΤΠΕ-REV: 'Χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών' του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών! Η απογραφή περιλαμβάνει μια λίστα με εργαλεία που έχουν αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη αξιόπιστα παιδαγωγικά κριτήρια.

Latest additions to the inventory


Wordwall (Interactive activities creator)

Wordwall is a free online tool for creating learning activities. With this tool, teachers can create their own customizable teaching resources such as quizzes, word games, maze chases and much more. Y... view details


WordArt (Word cloud creator)

WordArt is a word cloud creator that allows you to create unique and fun word clouds. It is user-friendly and customizable. Users can experiment with different shapes, colors and designs. The first w... view details


Storyjumper (Digital book creation tool)

Storyjumper is a website that offers teachers and students the chance to create their own digital books. There is a teacher option, including creating a template for students to use. Users can write a... view details