Απογραφή του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ)

Καλώς ορίσατε στην απογραφή του ελεύθερα διαθέσιμου διαδικτυακού εξοπλισμού και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών που αναπτύχθηκε από το έργο ΤΠΕ-REV: 'Χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών' του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών! Η απογραφή περιλαμβάνει μια λίστα με εργαλεία που έχουν αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη αξιόπιστα παιδαγωγικά κριτήρια.

Latest additions to the inventory


Factile (Jeopardy-style games creator)

Factile is an online platform that allows teachers to create games to play in order to check students' progress and preview or review learning materials. It offers a free version. Educators can either... view details


Plectica (Mind mapping tool)

Plectica is an online tool for making mind maps and diagrams. It is very user-friendly and allows its users to easily organise and share information. Mind maps and diagrams can be used individually or... view details


Ayoa (A digital whiteboard, a tool for mind mapping and a tool for project management )

Ayoa is a digital platform that offers three different tools which can be connected in flexible ways: mind maps, a task board and a digital whiteboard. The visual approach and its filter functions can... view details