Απογραφή του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ)

Καλώς ορίσατε στην απογραφή του ελεύθερα διαθέσιμου διαδικτυακού εξοπλισμού και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών που αναπτύχθηκε από το έργο ΤΠΕ-REV: 'Χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών' του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών! Η απογραφή περιλαμβάνει μια λίστα με εργαλεία που έχουν αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη αξιόπιστα παιδαγωγικά κριτήρια.

Latest additions to the inventory


ReadWriteThink (Educational platform)

ReadWriteThink is an educational platform for teachers, students and parents. It is a resource sharing website from the USA National Council of Teachers of English (NCTE) and covers a variety of schoo... view details


Tiki-Toki (Timeline creator)

This is an online app which allows users to create interactive multimedia timelines and to share these with others. Images, texts, audios and videos can be embedded in the timeline and then viewed in ... view details


Youglish ( Pronunciation tool)

Youglish is an online tool designed to help its users improve their pronunciation in their target language (English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Chinese). Simply enter the word or ph... view details