Απογραφή του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ)

Καλώς ορίσατε στην απογραφή του ελεύθερα διαθέσιμου διαδικτυακού εξοπλισμού και ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων για τη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών που αναπτύχθηκε από το έργο ΤΠΕ-REV: 'Χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών' του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών! Η απογραφή περιλαμβάνει μια λίστα με εργαλεία που έχουν αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη αξιόπιστα παιδαγωγικά κριτήρια.

Latest additions to the inventory


Charades! (Guess the word game)

Multiplayer activity game available in app form. Pick a deck of cards which will, depending on the chosen theme, give you a word to guess. Hold the phone up in front of your forehead facing your group... view details


TedEd (Online learning platform)

TedEd is an online educational platform that creates interactive lessons with informative videos on a wide range of topics. It consists of TedEd animations which are short videos designed to enhance s... view details


PowToon (Short video presentation creator )

Tool for creating short animated video presentations. Interface is easy to use and there are a variety of tutorials to help you create your own PowToons. There are a variety of different templates to ... view details