Инвентар на ИКТ алатки и бесплатни образовни ресурси

Добредојде во инвентарот на бесплатни онлајн алатки и образовни ресурси за предавање и учење на јазици, изработени од проектот „Употреба на ИКТ за поддршка на наставата и учењето на јазици“ (ИКТ-РЕВ) на Европскиот центар за современи јазици! Инвентарот содржи список на алатки кои се евалуирани врз основа на строги педагошки критериуми.

Latest additions to the inventory


Romanica (Vocabulary game)

Romanica is a game produced by the French Ministry of Culture. It transports players into different worlds where they need to recognize the meaning of words and the language they belong to. The words ... view details


Zoom (A web-conferencing tool)

Zoom is a web-conferencing tool which can be used for synchronous online collaboration. The free version allows for groups of up to 100 people in a group call with a time limit of 40 minutes. Users ca... view details


Tricider (Social voting tool)

Tricider is an easy tool for brainstorming ideas, for discussing ideas or issues and for voting.... view details