Directory of language associations

This fully searchable directory is intended to facilitate collaboration between professionals from different language teacher associations and other language organisations as well as across different languages, regions and countries.

Direktorij koji se uglavnom fokusira na Evropu sastavila je mreža jezičkih udruženja i kolaborativne podrške (LACS), koju su koordinisali, između ostalog, predstavnici Međunarodne federacije asocijacija nastavnika jezika (FIPLV), Međunarodne federacije nastavnika francuskog jezika (FIPF) ) i Međunarodno udruženje njemačkih nastavnika (IDV).