Imenik jezičkih asocijacija

Ovaj direktorij koji se može pretraživati ima za cilj da olakša saradnju između stručnjaka iz različitih udruženja nastavnika jezika i drugih jezičkih organizacija, kao i na različitim jezicima, regijama i zemljama.

 

Direktorij koji se uglavnom fokusira na Evropu sastavila je mreža jezičkih udruženja i kolaborativne podrške (LACS), koju su koordinisali, između ostalog, predstavnici Međunarodne federacije asocijacija nastavnika jezika (FIPLV), Međunarodne federacije nastavnika francuskog jezika (FIPF) ) i Međunarodno udruženje njemačkih nastavnika (IDV).