Κατάλογος των Γλωσσικών Ενώσεων

Αυτός ο κατάλογος πλήρους αναζήτησης έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών από διαφορετικές ενώσεις καθηγητών γλωσσών και άλλων γλωσσικών οργανώσεων, καθώς, επίσης, σε όλη την έκταση διαφορετικών γλωσσών, περιφερειών και χωρών.

Ο κατάλογος, που επικεντρώνεται κυρίως στην Ευρώπη, έχει συνταχθεί από το Δίκτυο των Γλωσσικών Ενώσεων και  Συνεργατικής Υποστήριξης  (LACS), σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Καθηγητών Ζωντανών Γλωσσών (FIPLV), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής (FIPF) και του Διεθνούς Συλλόγου Καθηγητών Γερμανικής (IDV).