Adresár jazykových združení

Tento podrobne prehliadateľný adresár umožňuje uľahčenie spolupráce medzi profesionálmi z rôznych jazykových učiteľských združení a iných jazykových organizácií, ako takisto medzi rôznymi jazykmi, regiónmi a krajinami.

Tento adresár, ktorý je hlavne zameraný na Európu, bol zostavený sieťou spolupráce Language Associations and Collaborative Support (LACS), bol koordinovaný, medzi ostatnými, predstaviteľmi následujúcich: International Federation of Language Teacher Associations (FIPLV), International Federation of French Teachers (FIPV) a International Association of German Teachers (IDV).