Tutustu tarkemmin

Arvostetaan kaikkia Euroopan kieliä

Valeur-projektin tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta Euroopassa puhutuista vähemmistökielistä – toisin sanoen kielistä, joilla ei ole valtion virallisen tai alueellisen kielen asemaa – sekä koota yhteen niitä koskevaa koulutuksen lainsäädäntöä. Projektin yhteydessä on laadittu esite monikielisyyden koulutuksellisista, sosiaalisista ja kognitiivisista hyödyistä sekä selvitys kussakin Euroopan valtiossa puhutuista kielistä. Selvityksessä pyritään myös vastaamaan monikielisyyden tuomiin haasteisiin antamalla suosituksia koulutuspoliittisiksi linjauksiksi.

Saatavissa englanniksi, ranskaksi ja unkariksi

Tutustu julkaisuun

Peilejä ja ikkunoita – monikulttuurisen viestinnän oppikirja

Monikulttuuriset kokemukset vaikuttavat ihmisen identiteettiin ja viestintätaitoihin. Ne opettavat kestämään odottamattomuutta, monitulkintaisuutta ja ulkopuolisuuden tunteita sekä niistä seuraavia nk. kulttuuritöyssyjä ja -shokkeja. Monikulttuurinen viestintä edellyttää tietynlaista asennetta, tietoa ja taitoa, joita kaikkia voidaan harjoitella ja joista voidaan keskustella. Monikulttuurisen viestinnän oppikirja rohkaisee kielenopettajia ja -oppijoita kulttuurin luonnetta pohdiskelevaan keskusteluun reflektoivaa menetelmää hyödyntäen.

Saatavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi

Tutustu julkaisuun