Prečítajte si

Valuing all languages in Europe

Cieľom projektu „Valeur“ bolo zvýšenie informovanosti o „ostatných“ jazykoch , čiže o tých, ktoré nekonfigurujú na zozname Európskych národných a regionálnych jazykov, a ktoré zhromažďujú informácie ohľadom ich možnosti výučby. Tento leták opisuje pedagogické, sociálne a kognitívne výhody plurilingvizmu a správa zahŕňa krajiny podľa ich jazykov použitia, spoločne s odporučeniami na vzdelávacie politiky pre riešenie problémov, vznikajúce práve z lingvistickej rozmanitosti.

Dostupné v angličtine, francúzštine a v maďarčine

Pozrite si publikáciu

Mirrors and windows – medzikultúrna komunikačná učebnica

Medzikultúrne skúsenosti prinášajú výzvy do osobnej identity každého jedného človeka a jeho komunikačných schopností. Každý človek sa musí naučiť jednať s neočakávanosťou, nejednoznačnosťou, odlišnosťou a tak isto so vznikajúcimi stretmi kultúr a ich prípadnými šokmi.
Aby sme získali vedomostí, schopností a postoje, ktoré sú potrebné pre úspešnú medzinárodnú komunikáciu, musíme ich najskôr pozorovať,  o nich diskutovať a nakoniec ich správne aplikovať.  Táto u
čebnica je zameraná na výpomoc inštruktorom, učiteľom a žiakom v tomto procese, podnecovaním ich ku všeobecným kultúrnym otázkam o kultúre s malým „k“ a ku používaniu reflektívneho prístupu. 

 

Dostupné v angličtine, francúzštine a v nemčine

Pozrite si publikáciu