EDL.ECML.AT/APP

Aplikace jazykových výzev tajného agenta  2023 

Můžeš soutěžit s přáteli v plnění výzev, identifikaci zemí a jazyků i vyplňování kvízů. Výzvy jdou od jednoduchých, jako je „počítání od 1 do 10 ve 3 různých jazycích během jedné minuty“, až po ty trochu náročnější, jako například „společně s kamarádem/kamarádkou napište slova k písni/rapu v cizím jazyce". Můžeš soutěžit s přáteli v plnění výzev, identifikaci zemí a jazyků i vyplňování kvízů. Výzvy jdou od jednoduchých, jako je „počítání od 1 do 10 ve 3 různých jazycích během jedné minuty“, až po ty trochu náročnější, jako například „společně s kamarádem/kamarádkou napište slova k písni/rapu v cizím jazyce".

Aplikace jazykových výzev tajného agenta  2023 

Výzvy a kvízy obsažené v této aplikaci povzbuzují žáky - budoucí mezinárodní agenty - aby využili hojných příležitostí, které mají k dispozici, k procvičení, nebo získání dalších, znalostí o jazyce i mimo školní třídu. Když projdeš řadou úrovní, můžeš se stát z obyčejného agenta hlavním tajným agentem.
Zobrazit stránku
Jako mezinárodní agentka / mezinárodní agent navštívíš nová místa a cizí země. Bude to velká výzva. Dobré agentky a agenti musí věřit svým jazykovým schopnostem, aby jejich identita nebyla odhalena! Proto budeš muset hovořit cizími jazyky co nejplynuleji.

Jazykové výzvy, se kterými se setkáš na následujících stranách, se týkají každodenních komunikačních situací, na které agentky a agenti musí být připravení. .

Průzkum ukázal, že se někteří žáci a studenti bojí riskovat a ne vždy využijí možnosti procvičit si cizí jazyk, který studují, mimo výuku.

Skutečná komunikace v cizím jazyce není vždy bez stresu, zejména pokud jsi vyslán/a na misi. Tím, že přijmeš jinou identitu, měníš způsob používání jazyka, což může vést k chybám v komunikaci, můžeš být špatně pochopen/a, anebo naopak neporozumíš druhému.

Aplikace tě připraví na tyto situace:.
Jazyková výzva dne: Použij Nástroj na sebehodnocení úrovně jazykových kompetencí k tomu, abych posoudil/a své dovednosti v jazyce/jazycích, které ovládám!
edl.ecml.at/languagetool

Download