EDL.ECML.AT/APP

Den hemmelege agentens språkutfordringar app  2023 

Du kan konkurrere med venner om å løyse utfordringar, finne fram til land og språk og svare på kvissar. Utfordringane varierer frå dei lette, til dømes «tel frå 1 til 10 på tre ulike språk på eitt minutt», til dei litt meir krevjande, som «skriv teksten til ein song/rap på eit framandspråk saman med ein venn». Du kan konkurrere med venner om å løyse utfordringar, finne fram til land og språk og svare på kvissar. Utfordringane varierer frå dei lette, til dømes «tel frå 1 til 10 på tre ulike språk på eitt minutt», til dei litt meir krevjande, som «skriv teksten til ein song/rap på eit framandspråk saman med ein venn».

Den hemmelege agentens språkutfordringar app  2023 

Dei mange utfordringane og kvissane i denne appen skal inspirere elevane – framtidas internasjonale agentar – til å praktisere eller lære meir om eit språk utanfor klasseromssituasjonen. Ved å gå gjennom ei rekkje nivå kan du avansere frå underordna agent under opplæring til hemmeleg toppagent.
Sjå sida
Som internasjonal agent skal du besøkje nye stader og framande land. Ein god agent må vere trygg på eigne ferdigheiter for å unngå å avsløre seg! Derfor må du kunne snakke framandspråk mest mogleg flytande.

Språkutfordringane har for det meste form av autentiske, kvardagslege kommunikasjonsoppgåver som agentar må vere førebudde på.

Forsking har vist at somme som skal lære framandspråk, er skeptiske til å ta risiko og ikkje alltid grip sjansen til å praktisere språket utanfor klasserommet.

Reell kommunikasjon på framandspråk er ikkje stressfritt, særleg når du er på oppdrag. Kanskje gjer du feil, blir misforstått, misforstår andre eller må endre identiteten din eller måten du bruker språk på.

Denne appen vil gjere deg klar for å takle slike situasjonar.
Language challenge of the day: Jeg har tatt en quiz på et annet språk.

Download