EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

Welcome to a journey through Europe’s languages!


Laras nākamais ceļojums – cauri Eiropas reģionālajām un mazākumtautību valodām

Lara dodas jaunā valodas ceļojumā – šajā ceļojumā Lara pēta reģionālo un mazākumtautību valodu valdzinošo pasauli un, būdama zinātkāra, viņa, protams, atklāj daudzus valodas dārgumus!

Savā pirmajā ceļojumā iepazinusi aptuveni 46 Eiropas – galvenokārt lielākās – valodas, Lara izvēlas paraudzīties tālāk un izpētīt valodas, kas nav tik labi pazīstamas ārpus teritorijām, kur tās runā. Dažos gadījumos valodām, ar kurām viņa saskaras, ir vairāki dialekti, dažās nav standartizētas rakstu formas vai arī tām ir vairāki rakstformu varianti, savukārt vēl citos gadījumos to runātāju skaits samazinās. Tomēr visām šīm valodām ir senas tradīcijas un ļoti entuziastiskas un aktīvas runātāju kopienas, kas cenšas nodrošināt, lai viņu valodas mantojums tiktu nodots nākamajām paaudzēm.

Language tree poster

Lara's language journey across Europe

The languages you will encounter over the following pages reflect the diversity of the cultures and traditions which exist side by side on our continent. Some of the around 225 languages which are native to Europe are spoken by millions and others, that are only spoken by a handful of people, are, sadly, close to dying out.

During this short journey, you will discover lots of similarities. European languages largely fall into three main categories: Slavic, Romance and Germanic, the languages within each group have the same roots – however, over centuries they have developed in their own distinct directions. You will also find out about their differences: the variety of alphabets (such as Latin, Cyrillic, Greek, Armenian and Georgian), often using artistic scripts; how they deal with creating words for new inventions and their sometimes mysterious origins. All have a unique identity and their own story to tell!