EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

Welkom op een reis doorheen Europa's talen!


Lara’s journey through Europe’s regional and minority languages

Lara sets off on a new language journey - On this chapter of her journey, Lara explores the fascinating world of regional and minority languages and, being inquisitive, she, of course, uncovers many linguistic treasures!

Having found out about some 46 of Europe’s mostly ‘bigger’ languages on her first journey, on this trip Lara has chosen to scratch beneath the surface and explore languages which are not so well known beyond the areas they are spoken in. In some cases the languages she encounters have several dialects, some do not have a standardised written form or can be rendered in different scripts and in several cases the numbers of native speakers are declining. In all cases, however, the languages have a proud tradition and very dedicated and active communities of speakers seeking to ensure that their linguistic heritage is passed on to future generations.

Language tree poster

Lara's language journey across Europe

De talen die je zult tegenkomen op de volgende pagina's geven de verscheidenheid aan culturen en tradities weer die naast elkaar bestaan op ons continent. Sommige van de gemiddeld 225 talen die van oorsprong Europees zijn worden gesproken door miljoenen. Anderen worden maar door een handvol mensen gesproken en sterven jammer genoeg uit.

Gedurende deze korte reis zul je een heleboel gelijkenissen ontdekken. Europese talen zijn in drie categorieën onder te verdelen: Slavisch, Romaans en Germaans. In elke groep hebben de talen gelijkaardige roots - hoewel ze over de eeuwen heen in hun eigen richting zijn ontwikkeld. Je zult ook meer te weten komen over hun verschillen: de verscheidenheid aan alfabetten (zoals Latijns, Cyrillisch, Grieks, Armeens en Georgisch), vaak gebruikmakend van artistieke schriften; hoe omgaan met creatieve woorden voor nieuwe uitvindingen en soms mysterieuze oorsprongen. Stuk voor stuk hebben ze een unieke identiteit en hun eigen verhaal te vertellen!