EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

Velkommen til ei reise gjennom språka i Europa!Språka du får møte på dei neste sidene, speglar mangfaldet i kulturane og tradisjonane som lever side om side på kontinentet vårt. Nokre av dei rundt 225 språka som høyrer heime i Europa, har mange millionar brukarar. Andre har berre ei handfull brukarar og står i fare for å døy ut.

I løpet av denne korte reisa vil du oppdage at mykje er likt. Dei europeiske språka kan grovt sett delast inn i dei tre hovudkategoriane slaviske, romanske og germanske språk. Språka i kvar gruppe har felles røter, men opp gjennom hundreåra har dei utvikla seg i kvar sine retningar. Du får òg lære om kva som er ulikt: dei ulike alfabeta (til dømes latinsk, kyrillisk, gresk, armensk og georgisk), ofte med kunstferdige handskrifter; korleis dei handterer det å finne på nye ord for nye oppfinningar; og dei mystiske opphava dei somme tider har. Alle har ein unik identitet og si eiga historie å fortelje!!