EDL.ECML.AT/LANGUAGEJOURNEY

Velkommen til ei reise gjennom språka i Europa!


Bitte geben Sie hier Ihren Text ein...

Lara sets off on a new language journey - On this chapter of her journey, Lara explores the fascinating world of regional and minority languages and, being inquisitive, she, of course, uncovers many linguistic treasures!

Having found out about some 46 of Europe’s mostly ‘bigger’ languages on her first journey, on this trip Lara has chosen to scratch beneath the surface and explore languages which are not so well known beyond the areas they are spoken in. In some cases the languages she encounters have several dialects, some do not have a standardised written form or can be rendered in different scripts and in several cases the numbers of native speakers are declining. In all cases, however, the languages have a proud tradition and very dedicated and active communities of speakers seeking to ensure that their linguistic heritage is passed on to future generations.

Språktreplakat

Lara's language journey across Europe

Språka du får møte på dei neste sidene, speglar mangfaldet i kulturane og tradisjonane som lever side om side på kontinentet vårt. Nokre av dei rundt 225 språka som høyrer heime i Europa, har mange millionar brukarar. Andre har berre ei handfull brukarar og står i fare for å døy ut.

I løpet av denne korte reisa vil du oppdage at mykje er likt. Dei europeiske språka kan grovt sett delast inn i dei tre hovudkategoriane slaviske, romanske og germanske språk. Språka i kvar gruppe har felles røter, men opp gjennom hundreåra har dei utvikla seg i kvar sine retningar. Du får òg lære om kva som er ulikt: dei ulike alfabeta (til dømes latinsk, kyrillisk, gresk, armensk og georgisk), ofte med kunstferdige handskrifter; korleis dei handterer det å finne på nye ord for nye oppfinningar; og dei mystiske opphava dei somme tider har. Alle har ein unik identitet og si eiga historie å fortelje!!